Israr Hussain Al-Wahhabi

Profile posts Latest activity Postings About

 • World bhi Allah ka, Order bhi Allah ka
  إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ
  Muhammed Ali Owais
  Muhammed Ali Owais
  Assalamu Alaikum warahmatullahi wabarakatoh
  Inill Hukmo illa lillah
  bazahir to ye quran ki aayat hai likin .....
  ye KHAWARIJ ka nara raha hai
  nazre saani farmayen
  jazakallahu khair
 • Loading…
 • Loading…
 • Loading…
Top