What's new

Latest profile posts

زندگی کیا ہے ؟ عناصر کا ظہورِ ترتیب !

موت کیا ہے ؟ انہی اجزاء کا پریشاں ہونا !
M
Muhammad Rehan Khan
Assalam alaikum mera sawal hai gair Muslim ko Salam karna aur inka jawab dena kaisa hai
Top