allah ka zikr

  1. Umar Asari

    Allah ke zikr se barkat

    ꙮAllah ke zikr se barkatꙮ 🖊Tehreer: Shaikh Maqbool Ahmad Salafi Hafizahullah 🖌Romanised By: Umar Asari Sahih Bukhari ke hawaale (reference) se ek Hadees bayan ki jaati hai ke Allah ke zikr se barkat aati hai us Hadees ko kuch logon ne jhooti samajh liya to kuch doosre logon ne ajeeb o ghreeb...
  2. Umar Asari

    Aik Azeem Zikr

    Aik Azeem Zikr Tehreer: Shaikh Maqbool Ahmed Salfi hafizahullaah Ye bahut azeem zikr hai. Iska ihtemaam karna chahiye. Neez is mein Kami aur ziyadti ke saath bhi marwi hai wo bhi dhiyaan rahe saath saath ye bhi waazeh rahe ki is zikr se muta'alliq ta'daad (means kitni baar parha jaaye is) ka...
Top