TARAWEEH 8 RAKA'AT HI SUNNAT HAI AHNAF KI GAWAHI


TARAWEEH 8 RAKA'AT HI SUNNAT HAI AHNAF KI GAWAHI1- IMAM IBN HAMMAM AL HANAFI RH likhte hainفَتَحْصُلُ مِنْ هَذَا كُلِّهِ أَنَّ قِيَامَ رَمَضَانَ سُنَّةٌ إحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً بِالْوِتْرِ فِي جَمَاعَةٍKi is sab ka HAASIL (nateeja) ye hai ki QAYAM E RAMAZAN (TARAWEEH) 11 RAKA’AT MA’A WITR , JAMA’AT ke sath SUNNAT hai[[ FATAHUL QADEER SHARAH AL HIDAYAH JILD 1 SAFA 485,486]]

SCAN


2- IMAM SAYYAD AHMAD AL TAHTAWI HANAFI RH likhte hainلأنّ النبي عليه الصلٰوة والسلام لم يصلها عشرين،بل ثمانيKyonki NABI SALLALLAHU ALAIHI WASALLAM ne 20 (RAKA’AT) nahi padhi balki 8 RAKA’AT padhi[[ HAASHIYA AL TAHTAWI ALAL DURR AL MUKHTAR JILD 1 SAFA 295] ]

SCAN


3- IMAM IBN NUJAIM AL MISRI AL HANAFI RH ne IBN HAMMAM AL HANAFI RH se BATAUR E IQRAR NAQAL kiyaفَإِذَنْ يَكُونُ الْمَسْنُونُ عَلَى أُصُولِ مَشَايِخِنَا ثَمَانِيَةٌ مِنْهَا وَالْمُسْتَحَبُّ اثْنَا عَشَرَKi pas is tarah hamare MASHAIKH ke USOOL par in me se 8 (RAKA’TEN) MASNOON aur 12 (RAKA’TEN) MUSTAHAB ho jati hain[[ AL BAHAR UL RAAIQ SHARAH KANZ UL DAQAIQ JILD 2 SAFA 72] ]

SCAN


IMAM IBN HAMMAM WAGAIRAH KA 8 KE BAAD 12 RAKA’TON KO MUSTAHAB KEHNA HANAFIYON WA TAQLEEDIYON KE IS QAUL KE SARASAR KHILAF HAI KI “20 RAKA’AT TARAWEEH SUNNAT E MUAKKIDAH HAI AUR ISSE KAM YA ZYADA JAYEZ NAHI”4- IMAM MULLA ALI QARI AL HANAFI RH likhte hainفتحصل من هذا كله ان قيام رمضان سنة اِحدي عشرة بالوتر في جماعة فعله عليه الصلاة والسلامKi in sab ka HAASIL (NATEEJA) ye hai ki QYAM E RAMAZAN (TARAWEEH) 11 RAKA’AT MA’A WITR, JAMA’AT ke sath SUNNAT hai ye AAP SALLALLAHU ALAIHI WASALLAM ka AMAL hai[[ MIRQAT UL MAFATIH SHARAH MISHKAT UL MASABIH JILD 3 SAFA 345] ]

SCAN


5- MUHAMMAD AHSAN NANOTWI AL HANAFI likhte hainلأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلها عشرين بل ثمانياًKyonki NABI SALLALLAHU ALAIHI WASALLAM ne 20 RAKA’AT nahi padhi balki 8 RAKA’AT padhi[[ HASHIYA KANZUL DAQAIQ SAFA 36 HASHIYA 4] ]SCAN NOT AVAILABLE6- ABDUL SHAKOOR LAKHNAWI AL HANAFI likhte hainKi agar cha NABI SALLALLAHU ALAIHI WASALLAM se 8 RAKA’AT TARAWEEH MASNOON hai aur ek ZA’EEF RIWAYAT me IBN ABBAS RZ se 20 RAKA’AT bhi magar….[[ ILM UL FIQH SAFA 195 HASHIYA] ]

SCAN


7- ABDUL HAYY LAKHNAWI AL HANAFI RH likhte hainKi AAP SALLALLAHU ALAIHI WASALLAM ne TARAWEEH 2 tarah ADAA ki hai (1) 20 RAKA’ATEN BE JAMA’AT…lekin is RIWAYAT ki SANAD ZA’EEF hai …(2) 8 RAKA’ATEN aur 3 RAKA’AT WITR BA JAMA’AT…[[ FATAWA ABDUL HAYY JILD 1 SAFA 331,332] ]SCAN NOT AVAILABLE8- KHALEEL AHMAD SAHARANPURI AL HANAFI likhte hainKi ALBATTA BA’Z ULAMA ne jaise IBN HAMMAM RH ne 8 ko SUNNAT aur ZAAID ko MUSTAHAB likha hai so ye QAUL QABIL E TA’AN ke nahiEk doosre safa par likhte hainKi aur SUNNAT E MUAKKIDAH hona TARAWEEH ka 8 RAKA’AT to BILITTEFAQ hai agar KHILAF hai to 12 me hai[[ BARAHEEN UL QATIYA SAFA 8,195] ]

SCAN


9- MUHAMMAD YUSUF BANAWRI AL HANAFI likhte hainفلا بد من تسليم أنه صلى الله عليه وسلم صلّى التراويح ايضاً ثماني ركعاتKi pas ye TASLEEM karna ZAROORI hai ki AAP SALLALLAHU ALAIHI WASALLAM ne 8 RAKA’AT TARAWEEH bhi padhi hai[[ MA’ARIF UL SUNAN JILD 5 SAFA 543] ]SCAN NOT AVAILABLE10- MAULANA YUSUF LUDHYANWI AL HANAFI HAZARAT JABIR RZ ki 11 RAKA’AT se MUTA’ALLIQ ek RIWAYAT NAQAL karne ke baad kahte hainKi is tarah AAP SALLALLAHU ALAIHI WASALLAM ki RAZAMANDI ki bina par ye SUNNAT hui[[ HAYAT US SAHABA JILD 3 SAFA 165] ]

SCAN


11- MAULANA MUHAMMAD ZAKARIYAH KANDHALWI AL HANAFI farmate hain“لاشك في أنّ تحديد التراويح في عشرين ركعة لم يثبت مرفوعا عن النبيّ صلى الله عليه وسلم بطريق صحيح على أصول المحدثين وماورد فيه من رواية ابن عباس رضي الله عنهمامتكلّم فيها على أصولهمKi YAQEENAN MUHADDISEEN ke USOOLON ke MUTABIQ 20 RAKA’AT NAMAZ E TARAWEEH NABI KAREEM SALLALLAHU ALAIHI WASALLAM se MARFOOAN SABIT nahi balki IBN ABBAS WALI RIWAYAT MUHADDISEEN ke USOOLON ke MUTABIQ MAJROOH hai SABIT nahi[[ AUJAZ UL MASALIK ILA MUATTA IMAM MALIK JILD 2 SAFA 534] ]

SCAN


12- SHAH WALIULLAH MUHADDIS DEHLAWI AL HANAFI RH farmate hainاز فعل آنحضرت صلعم یازدہ رکعت ثابت شدہ و در قیام رمضانKi RASOOLULLAH SALLALLAHU ALAIHI WASALLAM ke AMAL se 11 RAKA’AT ek SABIT SHUDA HAQEEQAT hai

[[ AL MUSAFFA SHARAH AL MUATTA SAFA 175] ]

SCAN


13- AHMAD ALI SAHARANPURI AL HANAFI farmate hain

فتحصل من هذا كله ان قيام رمضان سنة احدي عشة ركعة بالوتر فى جماعة

Ki in sab ka HASIL (NATEEJA) ye hai ki WITR ke sath NAMAZ E TARAWEEH JAMA’AT ke sath sirf 11 RAKA’AT hi SABIT hai

[[ HASHIYA BUKHARI SHAREEF JILD 1 SAFA 154] ]SCAN


14- HASAN BIN AMMAR BIN ALI SHARNABLANI AL HANAFI farmate hain

وصلاتها بالجماعة سنة كفاية” لما ثبت أنه صلى الله عليه وسلم صلى بالجماعة إحدى عشر ركعة بالوتر

(Ki aur iski BAJAMA’AT NAMAZ SUNNAT E KIFAYA hai) kyon ki ye SABIT hai ki AAP SALLALLAHU ALAIHI WASALLAM ne JAMA’AT ke sath 11 RAKA’ATEN MA’A WITR padhi hain

[[ MARAQI UL FALAH SHARAH NOOR UL EEZAH SAFA 159] ]SCAN


15- MAULANA ANWAR SHAH KASHMIRI AL HANAFI farmate hain

ولا مناص من تسليم أن تراويحه كانت ثمانية ركعات ولم يثبت في رواية من الروايات أنه صلى التراويح والتهجد على حدة في رمضان

Ki aur iske TASLEEM karne se koi CHUTKARA nahi hai ki AAP SALLALLAHU ALAIHI WASALLAM ki TARAWEEH 8 RAKA’AT thi aur RIWAYATON me kisi ek RIWAYAT me bhi ye SABIT nahi ki AAP SALLALLAHU ALAIHI WASALLAM ne RAMAZAN me TARAWEEH aur TAHAJJUD ALAHIDAH padhi hon

Aur thoda aage chal kar farmate hain

وأما النبي – صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – فصح عنه ثمان ركعات، وأما عشرون ركعة فهو عنه بسند ضعيف وعلى ضعفه اتفاق

Ki rahe NABI SALLALLAHU ALAIHI WASALLAM to AAP SALLALLAHU ALAIHI WASALLAM se 8 RAKA’ATEN SABIT hain aur rahi 20 RAKA’ATEN to wo AAP SALLALLAHU ALAIHI WASALLAM se ZA’EEF SANAD ke sath hai aur iske ZA’EEF hone par SAB ka ITTEFAQ hai

[[ ARF US SHUZI SHARAH SUNAN TIRMIZI JILD 2 SAFA 208] ]SCAN


ALHAMDULILLAH ULAMA E AHNAF KI GAWAHI SE YE SABIT HUA KI TARAWEEH 8 RAKA'AT HI SUNNAT HAI

ALLAH HUM SAB KO HAQ SAMAJHNE KI TAUFEEQ DE AAMEEN

FOR MORE DETAILS CLICK HERE>>ahlehadithhaq.wordpress.com
 
Thread starter Similar threads Forum Replies Date
A Namaz 0

Similar threads


Top