• This site uses cookies. By continuing to use this site, you are agreeing to our use of cookies. Learn more.
  • Assalamu Alaikum Warehmatullahi Wabarakatuhu Islaah e Ummat Forum Mein Aapka Isteqbaal Hai. Agar Aap Pehli Baar Forum Par Aaye Hain To Register Zaroor Karen Taaki Aap Forum Se Ziyadah Se Ziyadah Faida Utha Saken. Baghair Register Huwe Aap Islaah e Ummat Forum Par Posting Nahi Kar Sakenge. Is Liye Register Kar Ke Apna Account Bana Len Jo Ki Bilkul Free Hai. Registration Ka Tareeqa. Koi diqqat ho to hamein MAIL karen.
Joined
Feb 21, 2018
Messages
24
Ratings
15
Points
9
Location
Srinagar
#1
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

Khatm-e-Nabuwwat:

Tehreer: Hafiz Zubair Ali Zai Rahimahullah
Wazahat: (asl mein shaykh ney khatm-e-nabuwat par chalees dalail unwaan diya tha leikn iktesaas ke liye kuch hi dalail ke sath ye tayyar kiya gaya is liye wo unwaan hata kar bas khatm-e-nabuwwat likh diya)

Quran e majeed, Ahadees e sahiha aur Ijmaa' e ummat se sabit hai ke Syyeduna Muhammad Bin Abdullah Bin Abdul Muttalib: Rasoolullah ﷺ aakhri Nabi aur aakhri Rasool hain, Aap ke baad qayamat tak na koi rasool paida hoga na koi nabi paida hoga.
Is muttafiqah aur zaroriyyaat e deen mein se aahem tareen aaqide par be'shumaar dalail mein se chalees [40] dalail (wazahat: hum ney chalees mein se bas kuch dalail roman mein likkhe hain) darj e zail hain:
Allah Ta'ala ney farmaya: "Muhammad ﷺ tumhare mardon mein se kisi ke baap nahi, lekin aap Rasoolullah aur Khatamun Nabiyyeen hain."
[Surah Al Ahzaab: 40]

Is aayat e kareema ki tashreeh mein mashoor mufassir e quran Imam Abu Jafar bin Jareer bin Yazeed At'Tabri (died on 310 hijri) ney likkha hai:
"Is ka maana ye hai ke aap aakhri Nabi hain."
[Tafseer e Tabri, Matbo’aa Darul Hadees Al Qahira Misr: 9/244]

Is aayat ki ye tashreeh aur tafseer darj e zail aaima e islam se bhi sabit hai: (Yahan par Hafiz Zubair Ali Zai Rahimahullah ney 40 mufassireen ki tafseer aur tashreeh dalail ke sath bayaan ki, aur phir likkha)
Is aayat e kareema ki muttafiqah tafseer se sabit huwa ke khatamun nabiyyeen ka matlab aakhrun nabiyyeen hai aur is par ahle islam ka ijmaa' hai.
Tambeeh: Madina Munawwara wale quran e majeed mein Khatimun Nabiyyeen (taa ke zer ke sath) hai aur ye qiraat bhi is ki daleel hai ke is se muraad Aakhirun Nabiyyeen hain.

Surat ul ahzaab ki aayat 40 ke mafhoom par bees [20] se ziyada hawalon ke baad arz hai ke is aayat ke alawa bohot si doosri aayaat bhi hain, jin se ahle islam khatm-e-nabuwwat par istedaal karte hain, jin ki tafseel mutawwal kitabon mein hai aur ab ahadees e sahiha mutawatir paish-e-khidmat hai:
Syyeduna Saad Bin Abi Waqqas (Radhi Allahu Anhu) se (basanad e aamir bin saad bin aabi waqaas) riwayat hai ke Rasoolullah ﷺ ney (syyeduna) Ali Bin Abi Talib (Radhi Allahu Anhu) se farmaya:
"Kya tum is par razi nahi ke tumhara mere sath wo maqaam ho jo haroon ka musa ke sath tha, siwaye iske ke mere bad koi nabuwwat nahi hai."
[Sahih Muslim: 32/2404, Darussalaam: 6220]

Syyeduna Jubair Bin Mut’im (Radhi Allahu) se riwayat hain ke Rasoolullah ﷺ ney farmaya:
"Aur main aaqib (aakhiri nabi) hu."
[Sahih Bukhaari: 3532, 4896]

Rasoolullah ﷺ ney farmaya: "Main Muqaffa (aakhiri nabi) hu."
[Shamail e Tirmidhi, Meri tehqeeq ke saath: 366,367 wa sanaduhu hasan]

Khatm-e-Nabuwwat ki ahadees bayaan karne waley Sahaba e Kiraam (Radhi Allahum ke naam:
1)Abu Tufail Aamir Bin Wasilah (Radhi Allahu Anhu)

2) Abu Umama Al Bahili (Radhi Allahu Anhu)

3) Abu Bakr Siddiq (Radhi Allahu Anhu)

4) Abu Sayeed Khudri (Radhi Allahu Anhu)

5) Abu Qutailah (Radhi Allahu Anhu)

6) Abu Musa Al Ash’ari (Radhi Allahu Anhu)

7) Abu Huraira (Radhi Allahu Anhu)

8) Asma Binte Umais (Radhi Allahu Anha)

9) Umme Aiman (Radhi Allahu Anha)

10) Umme Kurz Al Ka’biyyah (Radhi Allahu Anha)

11) Anas Bin Malik (Radhi Allahu Anhu)

12) Sawbaan (Radhi Allahu Anhu) maula e rasool ﷺ

13) Jabir Bin Abdullah Al Ansari (Radhi Allahu Anhu)

14) Jubair Bin Mut’im (Radhi Allahu Anhu)

15) Huzaifa Bin Usaid (Radhi Allahu Anhu)

16) Huzaifa Bin Al Yamaan (Radhi Allahu Anhu)

17) Saad Bin Abi Waqqas (Radhi Allahu Anhu)

18) Aisha Siddiqa (Radhi Allahu Anha)

19) Abdullah Bin Aabi Awfaa (Radhi Allahu Anhu)

20) Abdullah Bin Abbas (Radhi Allahu Anhu)

21) Irbaaz Bin Sariya As Sulami (Radhi Allahu Anhu)

22) Uqbaa Bin Aamir (Radhi Allahu Anhu)

23) Ali Bin Aabi Talib (Radhi Allahu Anhu)

24) Umar Bin Khattaab (Radhi Allahu Anhu)

[Taken From: Tahqeeqi Islahi aur Ilmi Maqalaat, Jild 5 ,Safa 11]
 
Last edited:

Similar threads

Top