• This site uses cookies. By continuing to use this site, you are agreeing to our use of cookies. Learn more.
  • Assalamu Alaikum Warehmatullahi Wabarakatuhu Islaah e Ummat Forum Mein Aapka Isteqbaal Hai. Agar Aap Pehli Baar Forum Par Aaye Hain To Register Zaroor Karen Taaki Aap Forum Se Ziyadah Se Ziyadah Faida Utha Saken. Baghair Register Huwe Aap Islaah e Ummat Forum Par Posting Nahi Kar Sakenge. Is Liye Register Kar Ke Apna Account Bana Len Jo Ki Bilkul Free Hai. Registration Ka Tareeqa. Koi diqqat ho to hamein MAIL karen.

Fazail E Ashabun Nabi (ﷺ)

Joined
Jan 25, 2017
Messages
56
Ratings
131
Points
26
Location
Hydrabad
#1
"Fazail E Ashabun Nabi ﷺ"

بسم اللہ الرحمن الرحیم

1.Sahaba ki Ta'reef (Mayine).

2.Fazail E Ashabun Nabi ﷺ Qur'an Se.

3.Fazail E Ashabun Nabi ﷺ Hadees Se.

4.Fazail E Ashabun Nabi ﷺ Ke Muta'aliq Salaf Ke Aqwaal.

5.Mushajjiraat e Sahaba (Radhi Allahu Anhum) Mein Manhaj e Salaf.


1.Sahaba Ki Ta'reef(Mayine):-

Hafez Ibn Hajar Asqalani Rahimahullah Farmatey Hai:-

❝Sabse Sahih Tareef Jo Mujhe Maloom Hui Ye hai Ke Sahabi Wo Shaqs Hai Jiski Imaan ki Halat Mein Aap ﷺ Se Mulaqaat Hui Ho Aur Islam Per Hi Uski Wafat hui ho, Jiski Bina Per Har Wo Shaqs Sahaba Mein Shaamil Hoga Jiski Aap ﷺ se Mulaqaat hui ho, khawa Iski Nashist Ziyada der Rahi ya kum Aur Jisne Aapse Riwayat ki Ya Nahi ki, Aur jisne Aap ki Ma'ayiyat Mein Jihad Kiya Ya Nahi Kiya. Aur jisne Sirf Aap ﷺ Ko Dekha Agarche Aap ﷺ ki Majlis Ikhtiyaar Nahi ki Aur Jo kisi Mazoori Maslan Nabina Pan ki Wajah Se Aapko Nahi Dekh Saka.❞

(Al-Asabah Fi Tamyeez As-Sahaba (Radhi Allahu Anhum) Jild No.1 Pg No.56)
____________________

2.Fazail e Ashabun Nabi ﷺ Qur'an Se.

1.Allah {ﷻ} Ka Farmaan Hai:-

❝Jo Log Imaan Laaye Aur Hijrat ki Aur Apne Malou Aur Janou Se Allah {ﷻ} ki Rah Mein Jihad Kiya Aur Jin logou Ne Unko Panah di Aur Madad ki ye Sab Aapas Mein Ek Dusre Ke Rafeeq Hai Aur Jo Imaan to Laaye Hai Lekin Hijrat Nahi ki to Tumhare liye Unki kuch bhi Rafaqat Nahi Jabtak Ke Wo Hijrat Na Kare Ha Agar Wo Deen Ke Baare Mein Madad Talab Kare to Tum per Madad Karna Zaroori Hai Siwaye Unlogou kay Ke Tum Mein Aur Unme Ahed Wo Paimaan Hai Tum Jo Kuch Kar Rahe Ho Allah Khoob Dekhta Hai.❞

(Surah Al-Anfaal Surah No.8 Ayat No.72)

2.Allah {ﷻ} Ka Farmaan Hai:-

❝Aur Jo Muhajireen Aur Ansaar Sabeq Aur Maqdam hai Aur Jitne bhi log Ikhlaas Ke Sath inke Pairo Hai Allah {ﷻ} In Sab Se RAAZI Hua Aur Wo Sab Issey Raazi Hue Aur Allah Ne Inke Liye Aise Baag Mahiya Kar Rakhe Hai Jinke Nichey Nahrey Jaari hogi Jin Mein Hamesha Rahenge Ye Badi Kamiyabi Hai.❞

(Surah At-Touba Surah No.9 Ayat No.100)

3.Allah {ﷻ} Ka Farmaan Hai:-

❝Yaqeenan Allah {ﷻ} Mominou Se Khush Hogaya Jabke Wo Daraqt Tale Apse Baith Kar Rahe The. Unke Dilou Mein Jo Tha Usey Usne Maloom Kar Liya Aur Unpar Itmenaan Nazil Farmaya Aur Unhe Khareeb Ki Fatah Inayath Farmayi.(18)

Aur Bahut Si Ganimatey Jinhey Wo Hasil Karenge Aur Allah {ﷻ} Hikmat Wala Hai.(19)❞

(Surah Al-Fatah Surah No.48 Ayat No.18-19)
____________________

3.Fazail e Ashabun Nabi ﷺ Hadees Se.

1.Abu Saeed Khudri (Radhi Allahu Anhu) Se Riwayat Hai Ke Nabi {ﷺ} Ne Farmaya:-


❝Mere Ashaab Ko Bura Bhala Mat Kaho. Agar Koi Shaqs Uhud Pahad Ke Barabar Bhi Sona(Gold) (Allah Ki Rah Me) Kharch Kar Daale To Unke Ek(1) Mud Galla Ke Barabar Bhi Nahi Hosakta Aur Na Unke Aadhe Mud Ke Barabar Hosakta Hai.❞

(Sahih Bukhari Jild No.5 Kitab Ul Fazail Ashabun Nabi ﷺ Hadees No.3673)
(Sahih Muslim Jild No.6 Kitab Ul Fazail Hadees No.6488)
(Sunan Ibn Majah Jild No.1 Kitab Us Sunnah Hadees No.161)

2.Abdullah (Radhi Allahu Anhu) Ne Bayan Kiya Ke Nabi {ﷺ} Ne Farmaya:-

❝Sabse Bahtar Mere Zamane Ke Log Hai, Phir Wo Log Jo Uske Baad Hoge, Phir Wo Log Jo Uske Baad Hoge Aur Uske Baad Aise Logou Ka Zamana Aaayega Jo Qasam Se Pahle Gawahi Denge Aur Gawahi Se Pahle Qasam Khayenge.❞

(Sahih Bukhari Jild No.4 Kitab Ush Shahadaat Hadees No.2652)

3.Abdullah Bin Masood (Radhi Allahu Anhu) Anhu Kahte Hai:-

❝Allah {ﷻ} Ne Apne Bandou Ke Dilou Per Nazar Dali To Usne Qalb e Muhammad {ﷺ} Ko Tamaam Insanou Ke Quloob Mein Bahtar Paaya, Is Liye Usne Muhammad {ﷺ} Ko Apne Liye Muntaqib Kar Liya Aur Unko Risalat Ke Saath Maboos Kiya. Phir Usne Us Dil Ki Inteqaab Ke Baad Baakhi Bandou Ke Dilou Per Nazar Daali Ashaab e Muhammad {ﷺ} Ke Quloob Ko Tamaam Insanou Ke Quloob Se Bahtar Paaya, Us Liye Usne Unhe Apne Nabi {ﷺ} Ke Vizra (Aur Saathi) Bana Diya, Jo Uske Deen Ke Liye Qitaal Karte Hai. Pas Musalmaan Jis Baat Ko Bahtar Samjhe Wo Allah {ﷻ} Ke Yaha Bhi Bahtar Hoti Hai Aur Musalmaan Jis Baat Ko Bura Samjhe Wo Allah {ﷻ} Ke Yaha Bhi Buri Hi Hoti Hai.❞

(Musnad Ahmed Jild No.11 Hadees No.11529) (Sanad Sahih)
____________________

4.Fazail e Ashabun Nabi ﷺ Ke Muta'aliq Salaf Ke Aqwaal.

1.Shaykh ul Islam Ibn Taymiyyah Rahimahullah Farmatey Hai:-

❝Ahle Sunnat Wal Jam'aat Ke Buniyaadi Aqaaid Mein Ye Baat Shaamil Hai Ke Unke Dil Aur Zubaan Rasool {ﷺ} Ke Sahaba (Radhi Allahu Anhum) Ke Baare Mein Paak Aur Saaf Hote Hai.❞
(Majmoa Al-Fatawa : 3/152)

2.Hafez Ibn Kaseer Rahimahullah Farmatey Hai:-

❝Ahle Sunnat Wal Jamaat Ke Nazdeek Tamaam Sahaba (Radhi Allahu Anhum) Aadul (Siqah Wo Qabil Aitemad) Hai, Allah {ﷻ} Ne Apne Kitab e Aziz Mein Unki Sana Bayan Farmayi, Sunnat e Nabawiyah Mein Unke Tamaam Aqlaaq Wo Af'aal ki Mudah Moujud Hai. Unhone Allah {ﷻ} Se Sawab Lene Ke Liye Apni Jaaney Aur Maal Wo Doulat, Rasool {ﷺ} Per Qurban Kardiye.❞
(Ikhtesaar Uloom Ul Hadees : 39 Pg No.176-177)

3.Maimoon Bin Mahraan Rahimahullah (Tabaa'e) Farmatey Hai:-

❝Tum Teen(3) Baatou Ko Chod Do:-

1.Nabi Kareem {ﷺ} Ke Sahaba (Radhi Allahu Anhum) Ki Tanqees Karna.
2.Najumiyou Wala Kaam Karna.
3.Mas'ala Taqdeer Mein Bahes Karna.❞
(Jamia Bayan Al-Ilm Wo Fazla Li Ibn Abdul Bir : 2/749 Hadees No.1480)
(Huliyatul Aulia Wo Tabqaat Al-Asfiya Li Abu Nayeem As-Subhani : 4/149) (Sanad Sahih)

4.Imam Ahmed Bin Hambal Rahimahullah Farmatey Hai:-

❝Jo Shaqs Rasool {ﷺ} Ke Sahaba (Radhi Allahu Anhum) Mein Se Kisi Ek Ki Tanqees Kare To Wo Apne Andar Musibat Chupaye Hue Hai, Uske Dil Mein Burayi Hai Jiski Wajah Se Wo Rasool {ﷺ} Ke Sahaba (Radhi Allahu Anhum) Per Hamla Karta Hai Halan Ke Wo (Ambiya (علیہم السلام) Ke Baad) Logou Mein Sabse Bahtareen Log The.❞
(As-Sunnah Lil Khullal : 2/477 Hadees No.788) (Sanad Sahih)
____________________

5.Mushajjiraat e Sahaba (Radhi Allahu Anhum) Mein Manhaj e Salaf.

Shaykh ul Islam Ibn Taymiyaah Rahimahullah Farmatey Hai:-

❝Ahle Sunnat Ke Aqaaid Mein Ye Baat Shamil Hai Ke Sahaba (Radhi Allahu Anhum) Mein Jo Bhi Ikhtilaafaat Hue, Unke Baare Mein Apni Zubaan Band Ki Jaye, Kyu Ke (Qur'an Wo Sunnat Mein) Sahaba (Radhi Allahu Anhum) Ke Fazail Sabit Hai Aur Unse Muhabbat Wo Muwaddat Farz Hai. Sahaba (Radhi Allahu Anhum) Ke Mabaen Ikhtilaafaat Mein Se Baaz Aise The Ke Unme Sahaba (Radhi Allahu Anhum) Ka Koi Aisa Uzr Tha Jo Aam Insan Ko Maloom Nahi Hosaka, Baaz Aise The Jinse Unhone Tauba Karli Thi Aur Baaz Aise The Jinse Allah {ﷻ} Ne Khud Hi Muafi Dedi. Mushajjiraat e Sahaba (Radhi Allahu Anhum) Mein Gour Karne Se Aksar Logou Ke Dilou Mein Sahaba (Radhi Allahu Anhum) Ke Baare Mein Bugz Wo Adawat Paida Hojati Hai, Jissey Wo Khatakaar, Balke Gunhagaar Hojate Hai. Yu Wo Apne Aap Ko Aur Apne Saathiyou Ko Nuqsaan Pahunchate Hai. Jin Logou Ne Is Baare Mein Apni Zubaan Kholi Hai, Aksar Ka Yahi Haal Hua Hai. Unhone Aisi Baatey Ki Hai Jo Allah {ﷻ} Aur Uske Rasool {ﷺ} Ko Pasand Nahi Thi. Unhone Aise Logou Ki Mazammat Ki, Jo Mazammat Ke Mustaheq Nahi The Ya Aise Umoor Ki Tareef Ki, Jo Qabil e Tareef Nahi The. Isiliye Mushajjiraat e Sahaba (Radhi Allahu Anhum) Mein Zubaan Band Rakhna Hi Salaf o Saliheen Ka Tareeqa Tha.❞
(Minhaj As-Sunnah An-Nabawiyah Fi Naqz ul Kalaam As-Shia Al-Qadariyah : 1/448,449)
 

Similar threads

Top