Zahir ka khaas ihtimaam karna


Shona shaikh

Active member
Zahir ka khaas ihtimaam karna

Sawaal:✯
Kuch log apne zahir aur libaas waghaira ka bahut ziyadah ihtimaam karte hain, aur us par bahut ziyadah paise bhi kharch karte hain, kya yeh kaam shari’at ke mutabiq hai ya nahi?

Alhamdulillah:✬
Zahir ke saath ya’ni libaas waghaira mein mubaalgha se ihtimaam karna ifraat (hadd se aage badhne) mein shaamil hota hai jo qaabil-e-mazammat hai, Deen-e-Islam ek aadilaana aur mutawassit Deen hai, na to us mein ifraat (ziyadti) hai aur na hi tafreet (kami), aur na hi ghulu aur jafa paaya jaata hai. Allah Subhaanahu-wa-Ta’ala ka farmaan hai:
يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ​
Tarjumah: “Aye Bani Adam tum Masjid ki har haaziri ke waqt apna libaas pahen liya karo, aur khoob khaao piyo, aur israaf mat karo, be-shak Allah ﷻ israaf karne waalon ko pasand nahi karta.”
(Surah Al-A’raaf: 31)

Chunanche Allah Subhaanahu-wa-Ta’ala ne is Ayat mein hamein hukm diya hai ki Masjid aate waqt hum apni zeenat ya’ni libaas pahen liya karen, aur hamaare liye Allah ne khaana peena jaaiz qarar diya hai, phir hamein israaf aur fuzool kharchi se daraaya hai, aur mubaalgha karne se ijtinaab karne ka hukm diya hai, aur Allah ne hamein yeh bataya ki woh israaf aur fuzool kharchi karne waalon ko pasand nahi farmaata.
Aur ek doosri Ayat mein irshaad-e-baari Ta’ala hai:
وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا❉ إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا​
Tarjumah: “Aur tum israaf aur beja kharch se bacho, yaqeenan beja kharch aur israaf karne waale Shaitaan ke bhai hain, aur Shaitaan apne Parwardigaar ka bada hi na-shukra hai.”
(Surah Al-Israa: 26-27)

To israaf aur fuzool kharchi karne waala Shaitaan ka saathi, aur akhlaaq mein Shaitaan jaisa hai, kiunki woh maal barbaad karta hai, aur use wahan kharch karta hai jahaan koi faida nahi, aur is ka zaabita aur usool yeh hai jaisa ki Ulama-e-Kiraam ne bayan kiya hai:
“Woh maal na to kisi deeni faide mein kharch kiya jaaye, aur na hi kisi dunyawi faida ke liye to yeh israaf hoga.”
Lekin musalmaan shakhs ki sifat wahi hai jo Allah ne is Ayat mein bayan farmaayi hai:
وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا​
Tarjumah: “Aur woh log jo kharch karte waqt na to israaf aur fuzool kharchi karte hain, aur na hi bukhl se kaam lete hain, balki woh un dono ke darmiyaan mo’tadil tareeqe par kharch karte hain.”
(Surah Al-Furqan: 67)

To musalmaan shakhs kharch karne mein israaf-o-fuzool kharchi aur bukhl se kaam nahi leta, balki woh un ke darmiyaan rehta hai. Ibn-e-Abbas Radhiallahu Ta’ala Anhuma kehte hain:
“Khaao, piyo aur pehno, tum se do khaslatein khata nahi hongi, israaf aur Riyaa.”
Bahut saare log koshish karte hain ki un ka zahir, libaas aur shakl-o-soorat saaf, khoobsurat aur achchi ho, lekin woh apne dil ko bemaariyon se paak saaf nahi karte jin se Allah ne hamein ijtinaab karne aur bachne ka hukm diya hai, masalan nifaaq, jhoot, hasad-o-bughz, takabbur-o-riyaakaari, fakhr aur apne aap ko achcha samajhna, zulm-o-sitam aur jahaalat, mominon ke saath khayanat karna, ya phir khabees aur haraam qism ki shehwat waghaira.
Halaanki Allah Subhaanahu-wa-Ta’ala ne hamein bataya hai ki taqwa aur parhezgaari ka libaas aur khoobsoorti zaahiri libaas se behtar hai, Allah ﷻ ka farmaan hai:
يَا بَنِي آدَمَ قَدْ أَنْزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُوَارِي سَوْآتِكُمْ وَرِيشًا وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَلِكَ خَيْرٌ ذَلِكَ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ​
Tarjumah: “Aye Bani Adam hum ne tumhaare liye libaas paida kiya jo tumhari sharamgaahon ko bhi chhupaata hai, aur zeenat ka baa’is bhi hai, aur taqwe ka libaas is se bhi badh kar hai, yeh Allah ﷻ ki nishaaniyon mein se hai taaki yeh log yaad rakhen.
(Surah Al-A’raaf: 26)

Isey ek shayar ne kya hi khoob bayan karte huwe kaha hai:
Jab aadmi taqwe ka libaas na pehne to woh chaahe kapde ka libaas pehne huwe ho phir bhi nanga hai.

Aur aadmi ka sab se behtar libaas apne Rabb aur Allah ki ita’at aur farmaan-bardaari hai, aur agar aadmi na-farmaan ho to us mein koi khair hai hi nahi.
Aur Rasool-e-Akram ﷺ ne bandon ko ijmaali taur par falaah aur kaamyaabi ke mutalliq bataate huwe farmaya:
إِنَّ اللَّهَ لاَ يَنْظُرُ إِلَى صُوَرِكُمْ وَأَمْوَالِكُمْ وَلَكِنْ يَنْظُرُ إِلَى قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ​
Tarjumah: “Yaqeenan Allah ﷻ tumhari shaklon aur suraton ko nahi dekhta aur na hi tumhaare maal ko dekhta hai, lekin woh tumhaare dilon aur a’maal ko dekhta hai.”
(Sahih Muslim: 2564)

To dil hi taqwe ki jagah aur mard hazraat ka khazaana hai, aur a’maal Allah ke haan bandon ke tarazoo hain, jaisa ki Allah Subhaanahu-wa-Ta’ala ka irshaad hai:
إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ​
Tarjumah: “Bila-shubah tum mein se Allah ke haan sab se ziyadah ’izzat waala woh hai jo tum mein se sab se ziyadah muttaqi hai, yaqeenan Allah daana aur har cheez se ba-khabar hai.”
(Surah Al-Hujuraat: 13)

To ta’jjub hai aise shakhs par jo makhlooq ki nazar padne waali jaghon ko to dhota aur use gandagi se saaf karta hai, aur use khoobsurat banaata hai taaki log us ke kisi aib ke baare mein na jaan len, lekin woh apne dil ka ihtimaam nahi karta jo Khaliq aur Rabb-ul-Alaameen ki nazar ki jagah hai ki usey paak kiya jaaye, aur usey khoobsurat banaya jaaye.
Allah se hamari dua hai ki woh hamaare dilon ki islaah farmaaye, aur hamari zabaano ko paak saaf kare, aur hamaare aazaa ko apni ita’at-o-farmaan-bardaari mein iste’maal karaaye. Aameen
Wallahu A’lam.

Islamqa: 5555
 
Last edited:
Top