Umar Asari

Administrator
Staff member
Ulama e Deen aur Mufakkireen

Tehreer: Shaikh Kifayatullah Sanabili Hafizahullah

Romanised By: Umar Asari

Ulama e Deen aur Mufakkireen ka unwan dekh kar mumkin hai kuch log kahen ke ulama bhi to mufakkir ho sakte hain balki ba’eed nahi ke yeh bhi keh diya jaaye ke ulama hi mufakkir hote hain, is liye hum sab se pehle apni muraad wazeh kar dena zaroori samajhte hain.
Ulama se hamari muraad woh giroh hai jis ne husool e ilm ke liye baqaida mustand ahl e ilm ke saamne zaanu e talammuz teh kiye (yani unke student bane) hon aur is ke saath hi woh sirf aur sirf deen e haqq hi ki baladasti (bartari) ke qaail hon.
Jabke mufakkireen se hamari muraad woh log hain jinhon ne ya to deeni darasgaahon mein qadam hi nahi rakha, ya phir darasgaahon mein padhne ke bawjood un ke manhaj mein inhiraaf aa gaya aur maslehat andeshi ne unhein kaj andeshi tak pahuncha-diya.
Aaj bad qismati se dawat o tableegh ke maidan mein isi doosre giroh ki maqbooliyat aam hai, balke un hazraat ne to da’wat o tableegh ko ek fashion bana daala hai, aur aaj ki bholi bhaali awaam balke baaz mafaad andesh aur zahir parast aur naam nihaad ahl e ilm ne aise hi logon ko deen ka asal khadim samajh rakha hai aur un ki nazar mein ulama e deen balki aimma e mutaqddimeen (pehle ke aimma) tak ka koi khaas maqam o martaba baaqi nahi raha hai.
Darasal logon ne yeh samajh liya ke jis kaam ko ulama riwayati tareeqe par kar rahe the ain (bilkul) usi kaam ke liye mufakkireen ne jadeed usloob ikhtiyaar kiya hai aur is maidan mein unhon ne ulama ko bahut peeche chor diya hai.
Doosre alfaaz mein log yeh samajh baithe hain ke ulama e deen aur mufakkireen dono ka mission ek hi hai bas tareeqa aur usloob alag alag hai.
Lekin yeh bohat badi bhool aur gumraah-kun ghalatfehmi hai, haqeeqat yeh hai ke in dono ke tareeqon mein yaksaaniyat na hone ke saath saath dono ke maqasid aur nasb ul ain mein bhi bunyadi farq maujood hai.
✵Neeche ulama e deen aur mufakkireen ke darmiyaan kuch bunyadi farq ki wazahat ki jaa rahi hai.✵
❃Har sawaal ka jawaab:❃
Ulama e deen apne kaam ko ijtima’ee kaam samajhte hain, yani woh is tasawwur ke saath deen ki tableegh karte hain ke hamein jitna ilm hai utna doosron tak pahunchaayenge aur jin umoor se mutalliq hamari ma’loomat naaqis hain unhein apne se bade ulama ke liye chor denge, kiunki ek hi fard (shakhs) ke liye yeh mumkin nahi hai ke Shari’at ka har masla us ke ilm mein ho, doosre alfaaz mein yeh samajh len ke ahl e ilm ki yeh nishani hoti hai ke un mein se har ek ke paas har sawal ka jawaab nahi hota.
Is ke barkhilaaf (opposite) mufakkireen ka haal yeh hota hai ke woh apne aap ko deen ka thekedaar samajh lete hain, aur har masle mein raaye dena zaroori samajhte hain un ka tasawwur yeh hota hai ke agar is masle ka hal hum ne pesh nahi kiya to kon pesh karega? Woh is baat ko bhool jaate hain ke jo kaam un se nahi hoga Allah Ta’ala laazmi taur par kisi aur se woh kaam lega, kiunke Allah ne deen ki hifazat ki zimmedaari li hai, mufakkireen ka yeh tarz e amal na sirf yeh ke unhein mutakabbir aur maghroor banaata hai balke kabhi kabhaar unhein jaan boojh kar ghalat jawabaat dene par bhi majboor kar deta hai.

❃Qaail karna:❃
Ulama e deen apni zimmedaari sirf isi had tak mehsoos karte hain ke woh Allah ke sachche deen ko insanon tak pahuncha den aur un par hujjat qaim kar den bas baqi hidaayat ka mu’aamla Allah par chor dete hain. Is ke bar’aks (opposite) mufakkireen ka mission yeh hota hai ke woh apne mukhatab ko qaail kar len, aur use apne mauqif ka paaband bana len, ulama e deen aur mufakkireen ki da’wat mein is bunyadi farq ka nateeja yeh hota hai ke ulama e kiraam, deen ko ek amanat samajhte hain aur use jon ka toon (same to same) pesh karte hain, chaahe koi tasleem kare ya na kare, jaisa ke Allah Ta’ala ka irshaad hai:
وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ ۖ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ​
Tarjumah: Aur elaan kar den ke yeh sarasar barhaq Quran tumhaare Rabb ki taraf se hai. Ab jo chaahe imaan laaye aur jo chaahe kufr kare.
(Surah Al-Kahf, Surah No: 18 Ayat No: 29)

Magar mufakkireen hazraat jab yeh dekhte hain ke deen ki falan baat apni asal shakal mein logon ke liye na-qabil e qabool hai to woh us mein pewandkari karne lag jaate hain, aur baraah e raast Quran o Hadees ko samajhne ka da’wa aur ilmi ikhtilaaf ka sahara leker nusoos ke sath khilwaad karne lag jaate hain aur da’wat ke liye jadeed usloob ke naam par tehreef se ta’teel tak jaa pahunchte hain.

❃Tabdeel e deen:❃
Ulama e kiraam agar kisi aitraaz ka jawab apne paas nahi paate to bila jhijhak “La Adri” (is ka jawab mujhe nahi ma’loom) keh kar bade ulama ki taraf ihaala (refer) kar dete hain, lekin kisi aitraaz se mar’oob ho kar ya us ka jawab na paa kar deen ke kisi masle ka inkaar to door ki baat hai us mein tarmeem (kami) ko bhi khaufnaak aur azaab e aleem ka moaujib samajhte hain, is ke bar’aks mufakkireen ka tarz e amal yeh hai ke unhon ne har aitraaz ka jawaab dene ka theka le rakha hai, aur is fikr o nazar ne unhein is ghuroor mein mubtala kar diya ke agar hum ne is aitraaz ka jawaab nahi diya to phir kaun dega? Is liye un ki tarz e fikr hoti hai ke deen ke jis masle par aisa aitraaz waarid ho jis ka jawaab hamaare paas na ho to sire se us masle hi ko deen se nikaal do, aur phir usi tahreef o ta’teel ko aitraaz ka jawab bana do.
✪Is ki chand misaalein mulahiza hon:✪
✶Murtad ki saza ka inkaar:✶
Deen e Islam par ek aitraaz yeh hai ke Islam mazhabi azadi ka qaail nahi hai ke agar koi muslim, Islam chor kar doosra mazhab qabool karna chaahe to Islam mein us ke liye sazaa e maut hai.
Ulama e deen ke paas is aitraaz ka ma’qool jawaab maujood hai lekin badqismati se mufakkireen se is aitraaz ka jawaab nahi ban paata aur nateeje mein woh murtad ki saza hi ka inkaar kar dete hain, ab aap khud faisla karen ke yeh tableegh e deen hai ya tabdeel e deen.

✶Aurton ke liye bhi hoor:✶
Khawateen ko Islam se mutanaffir karne (yani nafrat dilaane) ke liye yeh aitraaz bhi kiya jaata hai ke jannat mein mardon ke liye hoor hai to aurton ke liye kya hai. Is ka tasalli bakhsh jawaab bhi ulama e deen ke paas maujood hai magar mufakkireen hazraat se koi jawaab nahi ban padta to 1400 saal ke ijmaa’ee aqeede ko kuchalte huwe “hoor” ka ma’na hi badal dete hain aur yeh keh kar mu’tarizeen (aitraaz karne waalon) ko khamosh kar dete hain ke jannat mein aurton ke liye bhi hoor hai, aur jo log hoor ka ma’na khoobsurat aurat karte hain woh ghalati par hain unhein hoor ka ma’na hi nahi ma’loom.

Isi tarah alamaat e qiyamat ka inkaar, azaab e qabr ka inkaar waghera. In sab ke inkaar ke peeche mufakkireen ki majboori yahi hai ke woh apne tay kiye huwe me’yaar ke mutabiq un cheezon ko samjhane se qaasir hain, is liye ghairon ki taraf se tabdeel e deen ke mutalbe ko shu’oori ya ghair shu’oori taur par poora kar rahe hain.

Yad rahe ke deen mein tabdeeli ka mutalba ahd e risaalat mein bhi kiya gaya magar us mutalbe ko hargiz poora nahin kiya gaya balke Allah ki taraf se yeh jawaab diya gaya:
وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا ائْتِ بِقُرْآنٍ غَيْرِ هَذَا أَوْ بَدِّلْهُ قُلْ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أُبَدِّلَهُ مِنْ تِلْقَاءِ نَفْسِي إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَى إِلَيَّ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ​
Tarjumah: Aur jab un ke saamne hamaari aayatein padhi jaati hain jo bilkul saaf saaf hain to yeh log jin ko hamaare paas aane ki umeed nahi hai yun kehte hain ke is ke siwa koi doosra Quran laaiye ya is mein kuch tarmeem kar dijiye. Aap Sallallahu Alaihi Wasallam yun keh dijiye ke mujhe yeh haqq nahi ke main apni taraf se is mein tarmeem kar dun bas main to usi ka ittebaa’ karunga jo mere paas wahi ke zariya’ se pahuncha hai, agar main apne Rabb ki nafarmani karun to main ek bade din ke azaab ka andesha rakhta hun.
(Surah Younus, Surah No: 10 Ayat No: 15)

Aaj hamaari zimmedaari bhi yahi hai ke sirf tableegh ka kaam karen, tabdeel e deen ka nahi.
 

Similar threads


Top