Umar Asari

Administrator
Staff member
Mere sahaba mein baarah (12) munafiq hain!

Tehreer: Dr. Hafiz Muhammed Zubair

Romanised By: Umar Asari Sanabili
Bahut se dost sawaal kar rahe hain ke engineer Muhammed Ali Mirza ki ek video bahut viral ho rahi hai jis mein woh Sahih Muslim ki ek riwayat bayan kar raha hai ke Allah ke Rasool ﷺ ne farmaaya ke mere sahaba mein baarah munafiq hain jin mein se aath (8) jannat mein us waqt tak daakhil na honge jab tak ke oont sooi ke naake (suraakh) se na daakhil ho jaaye aur woh aath (8) phode ki beemari se marenge. Aur us riwayat ko bayan karne ke baad ishaaron hi ishaaron mein Sahaba par ta’an karte huwe kehta hai ke “ab un baarah munafiq Sahaba ke naam apne Ahl-e-Sunnat ulama se poochh lo lekin woh tumhein batlaayenge nahi.”

Is mein shak nahi ke sahih muslim ki jo riwayat us ne bayan ki hai, woh sahih muslim mein aise hi maujood hai. Aap ﷺ ne irshaad farmaaya:
«فِي أَصْحَابِي اثْنَا عَشَرَ مُنَافِقًا»​
Tarjumah: Mere Sahaba mein baarah munafiq hain.
(Sahih Muslim: 2779)

Lekin us ke fauran baad Sahih Muslim hi ki ek aur riwayat ke alfaaz hain:
«فِي أُمَّتِي اثْنَا عَشَرَ مُنَافِقًا»​
Tarjumah: Meri ummat mein baarah munafiq hain.
(Sahih Muslim: 2779)

Sahih Muslim ki pehli riwayat, jis mein «فِي أَصْحَابِي» (Mere Sahaba mein) ke alfaaz hain, us ko Aswad bin Amir ne Sho’bah se bayan kiya hai. Aur Sahih Muslim ki doosri riwayat jis mein «فِي أُمَّتِي» (Meri ummat mein) ke alfaaz hain, us ko Ghundar Muhammed bin Ja’far ne Sho’bah se naqal kiya hai. Sho’bah ke baad sanad ek hi hai.
To ab sawaal yeh hai ke jab do raawiyon ne Sho’bah se riwayat mein ikhtilaaf kiya hai to hamein dekhna yeh hai ke kis rawi ne Sho’bah ke bayan ko ziyadah mehfooz rakha hai. To yeh wazeh rahe ke Aswad bin Amir, Sho’bah ke aam shaagirdon mein se ek hain jabki Ghundar Muhammed bin Ja’far, Sho’bah ke khaas tareen shagird hain. Imam Ahmed bin Hambal Rahimahullah kehte hain, Ghundar ne kaha ke main ne bees (20) saal Sho’bah se ilm haasil kiya. (Siyar-o-A’laam An-Nubala: 9/99) Imam Abdullah bin Mubarak Rahimahullah kehte hain ke agar Sho’bah se riwayat mein ikhtilaaf ho jaaye to Ghundar ki riwayat ko faisla kun samjho. (Siyar-o-A’laam An-Nubala: 9/99) Is ki wajah yeh bhi hai ke Ghundar, Imam Sho’bah ke rabeeb hain yani un ki biwi ke bete hain. Doosra ghundar ko yeh bhi tarjeeh haasil hai ke woh ahadith likh lete hain balke Imam Ibn-e-Ma’een ke mutabiq «أَصَحَّ النَّاسِ كِتَاباً» the yani logon mein sab se ziyada sahih likhne waale the. (Siyar-o-A’laam An-Nubala: 9/99) Aur Sho’bah se unhon ne bahut ahadith likhi hain.
To asal mein Sahih Muslim ki riwayat mein alfaaz «فِي أُمَّتِي» ke hain ke Aap ﷺ ne farmaaya ke meri ummat mein baarah munafiq hain. Lekin hamein samajh nahi aata ke Sahih Muslim hi ki agli riwayat mein jab «فِي أَصْحَابِي» (Mere Sahaba mein) ki bajaaye «فِي أُمَّتِي» (Meri ummat mein) ke alfaaz bhi hain to us agli riwayat ko bayan karte huwe engineer Muhammed Ali Mirza saheb ke pet mein dard uthta hai kiya? Phir woh kehte hain ke ulama khayanat karte hain! Yeh ilmi khayanat nahi to aur kya hai? Yeh hadithon ko chupaana nahi to aur kya hai! Ya to aap dono ahadith bayan karen! Balke agli teesri hadith bhi ke jis se aap ka saara istedlaal baatil ho jaata hai. Mazey ki baat yeh hai ke in do riwayaat ke baad Sahih Muslim ki agli riwayat yeh hai ke woh baarah munafiq, Ashaab-e-’Uqbah the. Ashaab-e-’Uqbah woh hain jinhon ne Gazwa-e-Tabook se waapsi par Rasoolullah ﷺ par ek ghaati mein hamla karne ki koshish ki to Rasoolullah ﷺ ne un ke naam Hazrat Huzaifah Radhiallahu Anhu ko batla diye the. Un Ashaab-e-’Uqbah ka zikr Surah At-Taubah mein bhi hai:
یَحۡلِفُونَ بِٱللَّهِ مَا قَالُوا۟ وَلَقَدۡ قَالُوا۟ كَلِمَةَ ٱلۡكُفۡرِ وَكَفَرُوا۟ بَعۡدَ إِسۡلَـٰمِهِمۡ وَهَمُّوا۟ بِمَا لَمۡ یَنَالُوا۟ۚ​
Tarjumah: Woh qasmein utha kar kehte hain ke unhon ne aisi baat nahi kahi jabki woh aise kufriya kalimaat keh chuke aur apne islam laane ke baad kufr kar chuke aur unhon ne woh iradah kiya jo woh paa na sake.
(Surah At-Taubah: 74)

Baaqi agar Sahih Muslim ki us riwayat ke bhi alfaaz le len jis mein «فِي أَصْحَابِي» (Mere Sahaba mein) ke alfaaz hain to yahan Sahabi ka lafz lughawi (literally) matlab mein iste’maal huwa hai. Aur Quran aur Hadith mein ashaab ka lafz lughawi (literally) matlab mein kasrat se iste’maal huwa hai.
Ashaab ka lafz saheb ki jama’ (plural) hai ke jis ka lughawi (literally) matlab saathi hai. To Aap ﷺ ka saath dene waalon mein munafiq the, is mein kya shak hai. To sahabi ka ek lughawi (literally) matlab hai aur doosra istilaahi (terminological) matlab hai. Lughawi (literally) matlab mein us se muraad sirf saathi hai jaisa ke Quran-e-Majeed mein Ahl-e-Jahannam ko «اصحاب النار» kaha gaya hai yani jahannam ke saathi aur Baitullah par hamla karne waalon ko «اصحاب الفیل» kaha gaya hai. Isi tarah Sahih Muslim ki riwayat mein hai ke ek munafiq ne Aap ﷺ par maal-e-ghaneemat ki taqseem mein insaaf na karne ke hawaale se tanqeed ki to Hazrat Umar Radhiallahu Anhu ne Aap ﷺ se ijazat chaahi ke main us munafiq ko qatl kar dun to Aap ﷺ ne jawaab mein kaha:
«مَعَاذَ اللَّهِ أَنْ يَتَحَدَّثَ النَّاسُ؛ أَنِّي أَقْتُلُ أَصْحَابِي»​
Tarjumah: Aye Umar, Allah ki panaah, log yeh baatein karenge ke main apne Ashaab ko qatl kar deta hun.
(Sahih Muslim: 1063)

To is riwayat mein bhi «Baa par zer» ke saath «أَصْحَابِي» ke alfaaz aaye hain jin ke baare mein Aap ﷺ aage yeh farmaa rahe hain ke yeh Quran padhenge lekin un ke halaq se nahi utrega aur deen se aise nikal jaayenge jaise kamaan se teer. To in munafiqeen ko bhi Aap ﷺ ne sahabi kaha hai. To yahan riwayat mein Sahabi se muraad Sahabi istilaahan nahi hai kiunki istilaah to baad mein bani hai. Aur istilaah mein sahabi se muraad woh shakhs hai ke jis ne imaan ki haalat mein Aap ﷺ ko dekha aur imaan ki haalat mein hi us ki wafaat hui ho. Aur munafiq ki wafaat to imaan ki haalat mein nahi hoti lehaza woh istilaahan sahabi nahi hai albattah lughawi (literally) aitbaar se sahabi hai ke zaahiri taur par woh Aap ke saath tha, kaafiron ke saath nahi. To sahabi ka istilaahi (terminological) matlab to baad mein bana hai.

Phir aap kehte hain ke Ahl-e-Sunnat ke ulama se zara un ke naam to poochna. To pehli baat to yeh hai ke un ke naam Allah ke Rasool ﷺ ne raaz rakhe hain aur sirf Hazrat Huzaifah Radhiallahu Anhu ko bayan kiye hain. Lekin agar aap ko un ke naam ma’loom karne par zidd hi hai to Imam Tabarani ne un ke naam bhi naqal kar diye hain:
➊ Mo’tib bin Qushair ➋ Wadee’ah bin Saabit ➌ Jidd bin Abdullah bin Nabeel ➍ Al-Haarith bin Yazeed At-Taayi ➎ Aws bin Qayzi ➏ Jallaas bin Suwaid ➐ Sa’d bin Zurarah ➑ Qais bin Qahd ➒ Suwaid bin Da’is ➓ Qais bin ’amr bin Sahl ⓫ Zaid bin Al-Laseet ⓬ Salamah bin Al-Humaam.
(Al-Mo’jam Al-Kabeer, Published By:Maktabah Ibn-e-Taymiyah: 3/184, Hadith No: 3016)

Us ke baad ishaaron se jaleel-ul-qadr aur ma’roof Sahaba par la’an ta’an karne ki kiya tuk banti hai?
Yeh to mukhtasar sa likh diya, mazeed tafseel kisi video mein arz karenge.
 
Last edited:

Top