Loh e Quran


Loh e Quran

Lohe Qurani ke nam par taweez bohot aam hain

Is mein 9 khane (boxes) bana kar 8 khano mein "huroof e muqatta'aat" likhe jaate hain aur nawe par Ameen likh diya jata hai,

Yaad rakhen, huroof huroof e muqatta'aat ke maani Allah ta'ala ke alawa koi nahi janta

Quran majeed mein inhe kahin bhi loh ya loh e qurani ka nam nahi diya gaya..

Lekin deen faroshon ne inhe log qurani ka nam diya aur un ke khud saakhta maani ijaad kar liye aur us ke aage aameen bhi likh diya ke goya ke koi dua hai,

Aur ye bhi likh diya jata hai ke is ko dekh kar jo kaam shuru kiya jaaye us mein barkat aur kaamyaabi milegi..استغفر الله من ذالك

Yaad rakhen ye mehez logon ke khane kamane ka zariya hai, aisa koi amal quran o sunnat se sabit nahi..

Allah hum sab ko aise khurafaat se bachay rakhe..!! Ameen

76
 
Thread starter Similar threads Forum Replies Date
Umar Asari Bid’aat 2

Similar threads


Top