Shona shaikh

Active member
Anokha gunaah

Khulasa-e-Dars: Shaikh Abu Kaleem Faizi Hafizahullah

Romanised By: Umar Asari

عَنْ جُنْدَبٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، حَدَّثَ أَنَّ رَجُلًا قَالَ: وَاللهِ لَا يَغْفِرُ اللهُ لِفُلَانٍ، وَإِنَّ اللهَ تَعَالَى قَالَ: مَنْ ذَا الَّذِي يَتَأَلَّى عَلَيَّ أَنْ لَا أَغْفِرَ لِفُلَانٍ، فَإِنِّي قَدْ غَفَرْتُ لِفُلَانٍ، وَأَحْبَطْتُ عَمَلَكَ​
Tarjumah: “Jundab bin Abdullah Radhiallahu Anhu se riwayat hai ke Rasoolullah ﷺ ne bayan farmaaya: Ek aadmi ne kaha ke Allah ki qasam! Allah ﷻ falaan shakhs ko nahi bakhshega, to Allah ﷻ ne farmaaya: Kaun hai jo mujh par qasam khaata hai ke main falaan shakhs ko nahi bakhshunga, us ko to main ne bakhsh diya aur tere amal ko barbaad kar diya.”
{Sahih Muslim: 2621, Sahih Ibn-e-Hibban: 8/220, Hadees No: 5681}

Tashreeh: Kuch logon ko apni neki, ibadat aur zuhd-o-taqwa par itna ghamand hota hai ke doosron ko apne se kamtar aur haqeer samajhna shuru kar dete hain, balke kayi baar jazbaat aur ghamand mein itna aage badh jaate hain ke doosron par kuch shari’at ke khilaaf kaamon ki wajah se hukm lagaana shuru kar dete hain, aur us mein is hadd tak badh jaate hain ke un ke qaul-o-amal se Allah ﷻ ke saath be-adbi zahir hoti hai, jis ka nateeja yeh nikalta hai ke un ki us himmat ki wajah se Allah ﷻ un ke tamaam neik aa’maal ko barbaad kar deta hai. Upar zikr ki gayi Hadees mein isi ghalati par tambeeh hai, Sahih Muslim mein to yeh Hadees mukhtasar hai albattah doosri Hadees ki kitaabon mein is Hadees ka ek sabab-e-nuzool bayan huwa hai jis se is Hadees ka mafhoom samajhne mein madad milti hai.
Mashhoor Taba’ee Zamzam bin Haarith Al-Yamami Rahimahullah bayan karte hain ke main Masjid-e-Nabwi mein daakhil huwa, dekhta hun ke wahan ek peele (yellow) sar waale, khoobsurat chamkeele daanton waale bade miyan baithe huwe hain, un ke saath surmeeli aankhon waala ek khoobsurat naujawaan bhi hai, chunanche un buzurg ne mujhe dekh kar farmaaya: Aye Yamami idhar aao, dekho kisi bhi shakhs ko kabhi bhi yeh na kehna ke Allah ﷻ tujhe kabhi mu’aaf na karega, aur na yeh kehna ke Allah ﷻ tujhe kabhi bhi jannat mein daakhil na karega. Zamzam Rahimahullah kehte hain ke [Yeh sun kar mujhe bada ta’jjub huwa] hum ne poocha ke aap par Allah ki rehmat ho, aap kaun hain? Us buzurg ne jawaab diya: Main Abu Hurairah hun, hum ne kaha: Aye Abu Hurairah, aisi baatein to hum mein se kuch log apne ahl-o-ayaal aur khaadim ko ghusse ki halat mein keh dete hain, Abu Hurairah Radhiallahu Anhu ne farmaaya:
Aisa hargiz na kaho kiunki main ne Allah ke Rasool ﷺ se suna Aap farma rahe the, bani Israel ke do aadmi the jin mein aapas mein bhai-chaargi thi, ek to bahut ibadat guzaar tha aur doosra gunehgaar tha, chunanche ek baar ibadat guzaar ne gunehgaar ko koi gunaah ka kaam karte dekha to us se kaha: Is kaam se baaz aa jaao, us ne jawaab diya ke mujhe chhod do, yeh mere aur mere Rabb ke beech ka mu’aamla hai. [Phir jab bhi ibadat guzaar use kisi gunaah ke kaam par dekhta to] us se yahi kehta ke is se ruk jaao, aur gunehgaar kehta:
Mere mu’aamle ko mere Rabb par chhod do, yahan tak ke ek din use kisi bade gunaah par dekha jise bahut bada tasawwur kiya to us se kehne laga, bura ho tera, gunaahon se baaz aao, gunehgaar ne jawaab diya: Mera mu’aamla mere Rabb par chhod do, kya tum mujh par nigraan bana kar bheje gaye ho? Woh shakhs [bahut gusse mein aaya aur] kaha: Allah ki qasam woh tujhe kabhi bhi mu’aaf nahi karega, ya yeh kaha ke: Woh tujhe kabhi bhi jannat mein daakhil na karega, chunanche Allah ﷻ ne un dono ki taraf farishte ko bheja jis ne un ki roohon ko qabz kar liya aur dono ko Allah ﷻ ke saamne haazir kiya, Allah ﷻ ne ibadat guzaar se sawaal kiya: Kya tujhe mere baare mein ilm tha ke falaan ko jannat mein daakhil na karunga, mere paas jo kuch hai kya us par tujhe qudrat haasil thi? Ya tu meri rehmat ko mere bande se rok dega? [Allah ﷻ ne gunehgaar se farmaaya] jaa jannat mein daakhil hoja aur doosre se farmaaya: Ise le jaao aur jahannam mein daal do. [Abu Hurairah Radhiallahu Anhu kehte hain ki] us zaat ki qasam jis ke haath mein meri jaan hai us ne ek aisi baat kahi jis se us ki duniya aur aakhirat barbaad ho gayi.
{Musnad Ahmed: 8292, 8749, Sunan Abi Dawood: 4901, Sahih Ibn-e-Hibban: 8/221, Hadees No: 5682 Tehqeeq Al-Albani}

Mazkoorah Hadees aur us ke sabab-e-nuzool se darj zail ahem sabaq mlite hain:
[1] Woh faisle jo Allah ﷻ ke haath mein hain us mein dakhal dena Allah ﷻ ke saath be-adbi hai, aur be-adbi bande ke amal ke barbaad ho jaane ka sabab banti hai, chunanche kisi ko mu’aaf karna, kisi ko azaab dena, kisi ki nekiyon ko qabool karna kisi ke achche aa’maal ko radd kar dena, yeh khaalis Allah ﷻ ka haqq hai is mein na kisi Nabi ka dakhal hai aur na kisi wali ka, woh jise chaahe bakhsh de aur jis ko chaahe saza de, yahi wajah hai ke Isa Alaihissalam ka qaul qayamat ke din yeh hoga ke:
إِن تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ ۖ وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ​
Tarjumah: “Agar to inhein saza de to woh tere bande hain aur agar to inhein mu’aaf farma de to bila shuba to ghaalib aur daana hai.”
{Surah Al-Maaidah: 118}

[2] Ek musalmaan ko apne neik aa’maal ki barbaadi ka khauf hamesha laga rehna chahiye, kiunki kayi baar insaan ko ehsaas nahi hota aur us se aise aa’maal ho jaate hain jo us ki halakat ka sabab bante hain, Nabi ﷺ ka irshaad hai ke bandah zindagi bhar jannat mein jaane ka amal karta rehta hai yahan tak us ke aur jannat ke darmiyaan ek haath ka faasla reh jaata hai to woh jahannam mein jaane ka amal kar deta hai jis se woh jahannam mein chala jaata hai.
{Mafhoom: Sahih Bukhari: 3208, Sahih Muslim: 2643}

Yahi wajah hai ke mashhoor Taba’ee Ibn-e-Abi Mulaikah bayan karte hain ke meri mulaqaat aise 30 Sahaba se hue hai jo apne upar nifaaq se darte the.
{Sahih Bukhari, Kitaab-ul-Imaan, Baab: Khauf-ul-Momin}

[3] Bhalaayi ka hukm dene aur buraayi se rokne mein hikmat ko saamne rakhna bahut zaroori hai, Allah ﷻ ka farmaan hai:
ادْعُ إِلَىٰ سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ ۖ وَجَادِلْهُم بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ​
Tarjumah: “Apne Rabb ki raah ki taraf logon ko hikmat se aur behtareen naseehat ke saath bulaaiye aur un se behtareen tareeqe se behas kijiye.”
{Surah An-Nahl: 125}

Is hukm-e-ilaahi ko apne saamne na rakhne ki wajah se kayi baar naseehat fazeehat ban jaati hai.
 
Last edited by a moderator:
Thread starter Similar threads Forum Replies Date
Ibnatu Ali Islaah e Mu’aashra 0

Similar threads


Top