rasoolullah ﷺ ke name ke sath short me "saw" likhna kaisa ?

  1. Abdul Adil

    Rasoolullah ﷺ Ke Name ke Sath Short me "SAW" Likhna kaisa

    Topic :- Rasoolullah ﷺ Ke Name ke Sath Short me "SAW" Likhna kaisa ? Tahreer :- Shaikh Gulam Mustafa Zaheer Amanpuri Hafizahullah Romanised :- Abdul Adil Ansari Shaikh Gulam Mustafa Zaheer Amanpuri Hafizahullah se poocha gya ki English me ”صلی الله علیه وسلم“ ki jagah "SAW" likhna kaisa ...
Top