nakhun kaatne ke baad phenkne ka hukm?

  1. Umar Asari

    Raat mein nakhun kaatna kaisa hai?

    Raat mein nakhun (nails) kaatna aur phenkne se pehle bismillah padhna kaisa hai ❀Sawaal:❀ Mujhe kuch logon se maloom huwa hai ki raat ke waqt nakhun kaatna haraam hai, isi tarah yeh bhi maloom huwa hai ki phenkne se pehle hum un par teen baar thu thu kar ke Bismillah parhein, taaki unhein...
Top