barkat

  1. Staff Member

    Hadees "Badon Ke Saath Barkat" Ki Wazahat

    Hadees "Badon Ke Saath Barkat" Ki Wazahat Tehreer: Shaikh Maqbool Ahmad Salafi Hafizahullah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ka farman hai: البَرَكَةُ مع أَكَابِرِكُمْ Tarjuma: Tumharey badon ke saath hi tum mein khair o barkat hai. (Sahih ibn e Hibban: 559 and Tabarani fil Ausat) ➥ Is hadees...
  2. Umar Asari

    Allah ke zikr se barkat

    ꙮAllah ke zikr se barkatꙮ 🖊Tehreer: Shaikh Maqbool Ahmad Salafi Hafizahullah 🖌Romanised By: Umar Asari Sahih Bukhari ke hawaale (reference) se ek Hadees bayan ki jaati hai ke Allah ke zikr se barkat aati hai us Hadees ko kuch logon ne jhooti samajh liya to kuch doosre logon ne ajeeb o ghreeb...
Top