al-ajwibah al-mufeedah

  1. Umar Asari

    Tableegh Ka Zimmedaar Kon?

    Tableegh Ka Zimmedaar Kon? Shaikh Saleh bin Fawzaan se poocha gaya; Sawaal: Kuch logon ko yeh wahm laahiq hai ke dawat e deen ka kaam sirf mutlaqan ulama e kiraam hi kar sakte hain, aur un ke alawah kisi ko jis qadar ilm hai us ki dawat dena laazim nahi. Shaikh aap us ki kya tawjeeh...
  2. Umar Asari

    Kya Salafi kehlaana bhi hizbiyyat hai?

    Kya Salafi kehlaana bhi hizbiyyat hai? ✵Sawaal:✵ Kya Salafi kehlaane waala bhi hizbi (firqa aur giroh parast) taswwur kiya jaayega? ✯Jawaab:✯ Agar Salafi kehlaana haqeeqat par mabni ho to us mein koi harj nahi, lekin agar yeh mahez dawa ho to us ke liye jaaiz nahi ke woh Salafi kehlaaye jabki...
Top