advance mein zakat dene ka hukm?

  1. Umar Asari

    Kya monthly apni salary se Zakat ada kar sakte hain?

    Kya monthly apni salary se Zakat ada kar sakte hain? ✵Sawaal:✵ Kya main monthly milne waali salary mein se 2.5٪ ke aitbaar se zakat ada kar sakta hun? Kiunki main sirf nisf dauraniya ki duty karta hun, aur main yeh samjhta hun ke saal ke aakhir mein zakat ek baar mein ada karna mushkil hoga...
Top